Wanneer je als werkgever gebruik hebt gemaakt van de bonusregeling voor zorgprofessionals voor je eigen of externe medewerkers, dan ben je hierover eindheffing verschuldigd. Deze komt ten laste van de vrije ruimte van de werkkostenregling (WKR). Uitbetalingen aan derden, zoals bijvoorbeeld een ZZP’er in de zorg, kunnen niet ten laste komen van de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) en vallen daardoor onder het eindheffingstarief van 75%.

Vanuit de overheid zijn zowel de zorgbonus als de eindheffing die hierover verschuldigd is, gecompenseerd als voorschot. Mits dit is aangevraagd en aan de voorwaarden is voldaan. Wanneer achteraf blijkt dat de zorgbonus deels in de vrije ruimte van de WKR valt, dan ben je voor het deel binnen de WKR géén 80% eindheffing verschuldigd. Het voorschot dat je hebt ontvangen voor de eindheffing dient dan (deels) te worden terugbetaald. Op dat moment dient melding te worden gedaan dat minder belasting afgedragen hoeft te worden voor werknemers dan waar rekening mee is gehouden ten tijde van de subsidieverlening.

In de aangifte loonheffingen dient het verschuldigde bedrag aan eindheffing elk jaar te worden meegenomen. Het is belangrijk dat je inzicht hebt in je situatie. Zowel de salarisverwerker als de boekhouder kunnen meer inzicht geven in de kosten die vallen in de vrije ruimte van de WKR.

Wil je hier meer over weten? Neem gerust contact op met Saldad.

Saldad_loonadministratie_salarisadministratie_loon_geld_medewerkers_fiunancieel