Saldad_salarisadministratie_loonadministratie_personeelsadministratie_advies_Drunen

Privacyverklaring

Saldad is zich ervan bewust dat een zorgvuldige werkwijze niet alleen belangrijk is voor onze dienstverlening, maar ook voor de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens. Als relatie van Saldad mag je erop vertrouwen dat wij jouw gegevens correct behandelen en bewaren. Wettelijke kaders en onze beroepsethiek vormen onze leidraad. Hieronder lees je er alles over. Heb je nog vragen over dit onderwerp? Laat het ons gerust weten.

Identiteit van deze website

Saldad salaris- en personeelsadministratie
Groenewoud 39F
5151 RM Drunen
0416 665 396
saldad@saldad.nl

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking

Saldad verzorgt salaris- en personeelsadministratie en de daarmee samenhangende diensten. Onze dienstverlening voeren wij uit in opdracht van bedrijven. Omdat de verwerking van financiële gegevens deel uitmaakt van ons werk, wil Saldad zo zorgvuldig mogelijk zijn met het bewaren of toepassen van privacygevoelige informatie.

Wat zijn de gevolgen als je niet akkoord gaat met de opslag van jouw gegevens?

Bij de correcte uitvoering van personeelsadministratie en loonadministratie speelt vertrouwen een grote rol. Opdrachtgevers van Saldad zijn bedrijven. Onze dienstverlening voeren wij uit ten behoeve van ondernemers en hun medewerkers. Zonder persoonsgegevens kunnen wij onze dienstverlening niet op de juiste wijze uitvoeren.

Duur van de opslag

Persoonsgegevens worden enkel gebruikt ten behoeve van onze dienstverlening. Onder andere om administratieve redenen kunnen gegevens worden bewaard. In dat geval is de minimum bewaartermijn conform de wettelijke eisen.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens

Uiteraard laten wij je op verzoek weten welke informatie wij over jou bewaren. Stuur jouw persoonlijk verzoek in dat geval alstublieft naar saldad@saldad.nl en gebruik daarbij het e-mailadres dat bij ons bekend is. Voor de uitvoering van salaris- en personeelsadministratie werkt Saldad met het softwarepakket Loket.nl, waartoe bevoegde medewerkers van onze opdrachtgevers toegang hebben. Loket.nl heeft een eigen privacybeleid. De privacypagina van Loket.nl vind je hier: https://www.loket.nl/privacy-statement/.

Wie ontvangen en gebruiken jouw gegevens?

De opgeslagen persoonsgegevens worden enkel gebruikt ten behoeve van onze dienstverlening. Je gegevens worden vanzelfsprekend niet verstrekt noch verkocht aan derde partijen. Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service. Voor de uitvoering van salaris- en personeelsadministratie werkt Saldad met het softwarepakket Loket.nl, waartoe bevoegde medewerkers van onze opdrachtgevers toegang hebben. Loket.nl heeft een eigen privacybeleid. De privacypagina van Loket.nl vind je hier: https://www.loket.nl/privacy-statement/.

Wat voor gegevens verzamelen wij van jou?

Wij verzamelen diverse gegevens, voor zover deze benodigd zijn voor het correct en zorgvuldig uitvoeren van onze dienstverlening. Dit betreft: persoonsnamen, namen van contactpersonen, adresgegevens en contactgegevens.

Cookies

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van onze websites wordt meegestuurd en dat door jouw browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Er bestaan diverse soorten cookies: analytische cookies en functionele cookies. Saldad maakt op deze website enkel gebruik van functionele cookies die nodig zijn voor het correct laten functioneren van deze website.

Hoe komen wij aan persoonsgegevens?

De verwerking van en inzage in persoonsgegevens maken onlosmakelijk deel uit van onze dienstverlening.

Beveiliging

De website van Saldad salaris- en personeelsadministratie maakt gebruik van een veilige, versleutelde verbinding (een zogeheten SSL-verbinding). Websites met een SSL-beveiligingscertificaat zijn te herkennen aan het slotje in de adresbalk. Onze computers en servers zijn beveiligd met wachtwoorden en virusscanners. Enkel geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot onze dossiers.

Wijzigingen in de regelgeving

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld omwille van aanpassingen op wettelijke gronden. Wij raden je dan ook aan om deze privacypagina regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte blijft.

Klachten

Allereerst hoopt Saldad je ervan overtuigd te hebben dat wij correct en zo zorgvuldig mogelijk te werk gaan en dat we de wettelijke privacyregels willen naleven zoals bedoeld door de wetgever. Mocht je onverhoopt vragen of klachten hebben hierover, dan hopen wij dat je in dat geval contact opneemt via saldad@saldad.nl. Mocht Saldad zich naar jouw mening desondanks niet op de juiste manier aan de wettelijke privacybepalingen houden, dan kun je je klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris gegevensbescherming

Saskia Verweij-Brok (saldad@saldad.nl)