De Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) heeft als doel om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden. Wanneer je als organisatie in 2021 recht had op tegemoetkomingen op basis van deze wet, dan heb je hierover vanuit het UWV een bericht ontvangen. In dit overzicht staat hoeveel Lage-inkomensvoordeel (LIV), jeugd-LIV en loonkostenvoordelen (LKV) je krijgt voor 2021.

Twijfel je of de berekening van het UWV juist is? Stuur de beschikking van het UWV dan aan ons door. Wij kunnen controleren of de berekeningen juist zijn. Laat het ons ook weten wanneer er gegevens ontbreken. De correctieberichten kunnen tot en met 1 mei 2022 door ons worden verwerkt.

Wil je hier meer over weten? Neem gerust contact op met Saldad.

Saldad_loonadministratie_salarisadministratie_loon_geld_medewerkers_fiunancieel