Vanaf het jaar 2023 wordt de doelmatigheidsmarge voor een DGA afgeschaft. Voor het loon van een DGA mag tot en met het jaar 2022 worden uitgegaan van 75% van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Deze doelmatigheidsmarge wordt vanaf 2023 afgeschaft.

Het loon dat een directeur-grootaandeelhouder ontvangt voor zijn of haar werkzaamheden wordt vanaf het jaar 2023 vastgesteld op het hoogste van de volgende bedragen, namelijk:

  • 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het hoogste loon van de overige werknemers van de bv of daarmee verbonden vennootschappen (lichamen);
  • € 48.000,-

Het is verstandig om als DGA na te gaan of het loon wat wordt uitgekeerd hoog genoeg is en voldoet aan bovenstaande voorwaarden. Mocht er een wijziging nodig zijn in de salarisadministratie, geef dit dan tijdig aan ons door.

Heb je vragen over het gebruikelijk loon voor DGA’s? Neem gerust contact op met Saldad.