De nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) moet het voor werkgevers aantrekkelijker en minder risicovol maken om mensen in vaste dienst te nemen. Voor medewerkers met een flexibel contract moet er meer kans op zekerheid ontstaan. Het grootste deel van deze maatregelen gaat vanaf 1 januari 2020 in. Wat betekent deze wet voor werkgevers?

De WW-premie

Werkgevers gaan minder WW-premie betalen voor medewerkers die je voor onbepaalde duur in dienst hebt of in dienst neemt en in het bezit zijn van een schriftelijke arbeidsovereenkomst. Deze premie wordt 5 procentpunt lager dan voor medewerkers met een flexibel/bepaalde duur contract. Ook voor jongeren tot 21 jaar, die niet meer dan 12 uur per week werken, gaat de lage premie gelden. En dit geldt ook voor contracten op basis van de Beroepsbegeleidende leerweg (BBL-contracten). De lage premie kan herzien worden naar een hoge premie bij beëindiging binnen de proeftijd of als de medewerker binnen een jaar aanspraak maakt op een WW-uitkering.

Meer weten over de gewijzigde ww-premie in 2020? >

Versoepeling van het ontslagrecht

De regels voor het ontslag van medewerkers in vaste dienst worden versoepeld. Tot nu toe waren er acht ontslaggronden om een arbeidsovereenkomst te kunnen beëindigen. Werkgevers moesten aan één van die acht ontslaggronden volledig voldoen. Onder de WAB is ontslag ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden. Dit is de zogenoemde cumulatiegrond. Een voorbeeld is een ‘cumulatie’ van frequent verzuim gecombineerd met disfunctioneren en verwijtbaar handelen. Maak je gebruik van deze cumulatiegrond als reden voor ontslag? Dan kan de rechter besluiten dat je medewerker recht heeft op een extra vergoeding. Dit is maximaal een halve transitievergoeding, bovenop de transitievergoeding waar de medewerker recht op heeft.

Transitievergoeding

Medewerkers hebben vanaf hun eerste werkdag recht op een transitievergoeding bij ontslag vanuit de werkgever, dus ook tijdens hun proeftijd. Op dit moment hoeven werkgevers pas een transitievergoeding te betalen als een medewerker twee jaar of langer in dienst is. Daar staat tegenover dat je een lagere transitievergoeding gaat betalen. Bij ontslag krijgt iedereen een transitievergoeding van een derde maandsalaris per gewerkt jaar. Het aantal jaren dat de medewerker bij je werkte maakt daarbij geen verschil.

Wijzigingen miv 1 januari 2020

Tijdelijke contracten
Je kunt een werknemer langer in tijdelijke dienst houden. De periode waarna opeenvolgende tijdelijke contracten overgaan in een vast contract wordt namelijk verruimd (de ketenbepaling). Nu is het mogelijk om 3 tijdelijke contracten in 2 jaar aan te gaan, dit worden 3 contracten in 3 jaar. Daarna gaat een tijdelijk contract automatisch over in een contract voor onbepaalde duur.

Oproepkrachten
Per 1 januari 2020 ben je verplicht om jaarlijks een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang aan oproepkrachten met een nulurencontract en een min-maxcontract. Dit geldt ook voor werknemers die per 1 januari 2020 al langer dan 12 maanden op basis van een nulurencontract werken. Deze werknemers moet je uiterlijk op 31 januari 2020 een aanbod doen voor een vaste arbeidsomvang. De aanpassing van de arbeidsduur kun je regelen door hier bijvoorbeeld een brief over te sturen en de wijziging toe te voegen aan de arbeidsovereenkomst.

De WAB schrijft voor dat de oproepkracht met een nulurencontract of min-maxcontract verplicht moet komen werken als je hem minimaal vier dagen van tevoren oproept. Doe je dit niet binnen vier dagen, dan heeft de oproepkracht het recht het werk te weigeren. Trek je de oproep binnen vier dagen weer in, dan moet je de oproepkracht toch uitbetalen. De regel dat de oproepkracht voor minimaal 3 uur per keer opgeroepen moet worden blijft bestaan.

Wat betekent dit concreet?

  • Contractvorm (bepaalde / onbepaalde duur) altijd aanleveren aan Saldad. Indien het een contract voor bepaalde duur betreft dan altijd de einddatum van het contract meegeven
  • Bij afloop van een contract voor bepaalde duur aangeven aan Saldad of dit wordt verlengd en, zo ja, voor welke periode
  • Reden van ontslag bij einde dienstverband doorgeven aan Saldad
  • Medewerkers met een nulurencontract of een min-maxcontract dienen een aanbod te krijgen voor een vaste arbeidsomvang na 12 maanden dienstverband
Kantoor Saldad