Op HR-vlak gaat er per 1 augustus 2022 veel veranderen. Kort gezegd: arbeidsvoorwaarden moeten transparant en voorspelbaar worden. De Wet Implementatie EU-richtlijn Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden stelt namelijk minimumvereisten aan de informatie die de werkgever aan de werknemer moet verschaffen over de essentiële aspecten van de arbeidsrelatie en arbeidsvoorwaarden.

Uitbreiding informatieplicht werkgever

Deze verandering betekent in de praktijk dat in de meeste gevallen de arbeidsovereenkomsten flink op de schop zullen moeten. Als werkgever zal je in ieder geval je medewerkers moeten informeren over de duur en voorwaarden van de proeftijd, de werkplek, het eventuele recht op opleidingsmogelijkheden, hoe het zit met het beëindigen van de arbeidsovereenkomst en de afzonderlijke onderdelen van het loon.

Voor nieuwe werknemers kan je een groot deel van deze informatieverplichting vanaf 1 augustus al opnemen in de arbeidsovereenkomsten. Saldad kan je helpen met complete arbeidsovereenkomsten waar alle gegevens op de juiste manier in zijn opgenomen. Zo voldoe je in één keer aan de nieuwe richtlijnen. Maak hiervoor gelijk even een afspraak met Saldad.

Scholingkosten beperkt verhalen

Ook op het gebied van scholing verandert er iets. Er komen namelijk beperktere mogelijkheden om studiekosten op een werknemer te verhalen. De werkgever mag volgens de nieuwe wetgeving geen studiekostenvergoeding van de werknemer vragen als de opleiding verplicht is op grond van de wet of de toepasselijke CAO. Verplichte opleidingen zouden bijvoorbeeld een BHV cursus kunnen zijn of de veiligheidscertificaten die nodig zijn in de bouw. Deze opleidingen dienen vanaf 1 augustus door de werkgever kosteloos te worden aangeboden zonder dat een terugbetalingsregeling met de werknemer wordt afgesproken.

Nevenwerkzaamheden

Werkgevers mogen werknemers in principe niet meer verbieden om nevenwerkzaamheden te verrichten. Tenzij de werkgever hiervoor een objectieve rechtvaardigingsgrond kan aanvoeren. Ofwel: de werkgever moet een goede reden hebben om nevenactiviteiten te verbieden. In dat geval moet de werkgever namelijk een expliciet verbod laten opnemen in de arbeidsovereenkomst.

Voorspelbare arbeidsrelatie

De nieuwe richtlijn heeft onder meer als doel om de arbeidsrelatie voorspelbaar te maken. We kenden natuurlijk al de Wet Flexibel Werken. Deze regelt dat de werknemer mag verzoeken om een aanpassing van de arbeidsduur, de arbeidstijd en de werkplek. Per 1 augustus wordt hier iets aan toegevoegd. Namelijk: het recht om een verzoek te doen om een meer voorspelbare arbeidsrelatie. Dit versterkt de positie van werknemers die werken op basis van een geheel of grotendeels onvoorspelbaar werkpatroon. Dit verzoek kan bijvoorbeeld inhouden om de arbeidsovereenkomst aan te passen naar onbepaalde tijd. Of om te verzoeken om een arbeidsovereenkomst met een vaste arbeidsomvang.

Rijksdienst voor Ondernemen

Meer weten over de Wet Implementatie EU-richtlijn Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden? Kijk hiervoor op de website van de Rijksdienst voor Ondernemen (RVO).

Arbeidsovereenkomsten aanpassen

Het aanpassen van de arbeidsovereenkomsten hóef je niet zelf te doen. Wil je snel en zeker voldoen aan de nieuwe eisen? Schakel dan Saldad in. Dan weet je zeker dat het tijdig én conform de wet gebeurt. Saldad verzorgt de complete arbeidsovereenkomst op maat, dus per individuele medewerker.

Informeer naar onze aantrekkelijke tarieven. Neem contact op met Saldad >

Saldad_loonadministratie_salarisadministratie_loon_geld_medewerkers_fiunancieel