Werknemers hebben een ruime mogelijkheid om verschillende soorten verlof op te nemen welke bij wet zijn geregeld. Het verlof voor kinderen is het afgelopen jaar flink uitgebreid. Voor zowel werkgever als werknemer is het soms teveel om helemaal op een rijtje te krijgen. Daarom doen wij dat voor je en bespreken stapsgewijs een aantal verlofregelingen uit de Wet arbeid en zorg.

  • Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof
  • (Aanvullend) Geboorteverlof
  • Adoptie- en pleegzorgverlof
  • (Betaald) Ouderschapsverlof

Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof;

Tijdens de zwangerschap en na de bevalling heeft de moeder recht op verlof. De opname van het zwangerschapsverlof begint tussen de zes en vier weken voor de dag van de vermoedelijke bevallingsdatum en eindigt minimaal tien weken na de bevalling van je medewerker. Het verlof dient te worden aangevraagd bij het UWV, dit kan digitaal via het werkgeversportaal. Bevalt de medewerker eerder dan de uitgerekende datum dan blijft het recht op zestien weken verlof bestaan. Dus bevalt de medewerker al na drie weken, dan bestaat er nog recht op dertien weken verlof. Wanneer de werknemer later bevalt dan de uitgerekende datum, dan heeft ze recht op een langer verlof. De periode na de bevalling is altijd tien weken. Is de werknemer bijvoorbeeld zes weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum met verlof gegaan en bevalt ze in de achtste week van het verlof, dan heeft de werknemer in totaal achttien weken zwangerschapsverlof.

(Aanvullend) Geboorteverlof

Bij de geboorte van een kindje krijgt de partner eenmaal het aantal werkuren per week aan geboorteverlof. De werkgever betaalt tijdens dit verlof het volledige loon door. De werknemer kan zelf bepalen wanneer dit verlof wordt opgenomen, mits het binnen 4 weken is na de geboorte van het kindje.

Nadat het geboorteverlof volledig is opgenomen kan een partner ook aanvullend geboorteverlof opnemen. Dit verlof is maximaal 5 weken en wordt middels een uitkering betaalt door het UWV. Het aanvullend geboorteverlof dient binnen 6 maanden na de geboorte van het kindje te worden opgenomen.

Adoptie- en Pleegzorgverlof

Werknemers die een adoptie- of pleegkind in huis nemen, hebben recht op een uitkering gedurende het verlof. Het verlof waar recht op is duurt maximaal 6 weken. Het verlof kan ingaan vanaf 4 weken voordat het kind in het gezin wordt opgenomen en duurt uiterlijk tot en met 22 weken na de komst van het kind. Het verlof kan aaneengesloten worden opgenomen gedurende 6 weken of verspreid over 26 weken.

(Betaald) Ouderschapsverlof

Werknemers hebben vanaf 2 augustus 2022 recht op betaald ouderschapsverlof. Het betaald ouderschapsverlof dient te worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kindje en bedraagt maximaal 9 weken. Gedurende de periode van verlof ontvangt de werknemer een uitkering van het UWV. Deze uitkering bedraagt maximaal 70% van het maximum dagloon. De werkgever vraagt deze uitkering aan bij UWV via het werkgeversportaal. Het verlof kan in één keer worden opgenomen of flexibel. Het totale recht op ouderschapsverlof bedraagt maximaal 26 weken waarvan 9 weken betaald zijn en 17 weken onbetaald.

Wil je meer weten over de verschillende vormen van verlof, de aanvraag door Saldad laten verzorgen óf wil je je werknemers op de juiste manier informeren over het opnemen van (betaald) ouderschaps- of (aanvullend) geboorteverlof? neem dan contact op met Saldad.

Saldad_loonadministratie_salarisadministratie_loon_geld_medewerkers_fiunancieel