In deze tijden nemen werknemers niet altijd vakantiedagen op omdat er geen mogelijkheden zijn om met corona dingen te ondernemen of op vakantie te gaan. Het is echter wel van belang dat werknemers toe komen aan ontspanning en dus vrij nemen. Bovendien zullen de wettelijke vakantiedagen over het jaar 2020 per 1 juli komen te vervallen.  Het aanvragen hiervan gaat gemakkelijk en efficiënt via Loket.nl

Wettelijke vakantiedagen 2020 vervallen binnenkort

De wettelijke vakantiedagen die zijn opgebouwd vervallen steeds op 1 juli in het jaar volgend op het jaar waarin zij zijn opgebouwd. Deze dagen hebben namelijk een vervaltermijn van een half jaar. Het is dus raadzaam om medewerkers tijdig aan te geven dat zij gebruik moeten maken van het vakantietegoed. De wettelijke vakantiedagen komen overeen met viermaal de overeengekomen arbeidsduur per week.

Uitzonderingen vervaldatum wettelijke vakantiedagen

Op de vervaltermijn van de wettelijke vakantiedagen zijn twee uitzonderingen:

  • De termijn om wettelijke vakantiedagen op te nemen is niet geldig voor werknemers die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om vakantie op te nemen
  • In onderling overleg mogen werkgever en werknemer afwijken van de vervaltermijn en deze verlengen.

Bovenwettelijke vakantiedagen

Bovenwettelijke vakantiedagen zijn de dagen die worden toegekend op basis van meer dan viermaal de arbeidsduur per week. Deze dagen hebben een verjaringstermijn van 5 jaar. Bovenwettelijke vakantiedagen mogen in tegenstelling tot wettelijke vakantiedagen ook worden uitbetaald aan de werknemer.

Verlofmodule in Loket.nl

Met de verlofmodule in Loket.nl is het mogelijk het verlof van je werknemers te registreren. De werknemers vragen via de app eenvoudig zelf het verlof aan bij de werkgever. Alles is direct inzichtelijk en voor iedereen helder geregistreerd. Vraag Saldad naar de mogelijkheden voor jouw organisatie.

Meer weten?

Wil je meer weten over vakantiedagen? Neem dan eens contact op met Saldad.

Vakantie_Saldad_vakantiedagen