De afgelopen tijd zijn er diverse aanpassingen geweest aan de regeling rondom de vaste reiskostenvergoeding voor medewerkers. Hoewel het er naar uitzag dat deze per 1 juli zou vervallen, is de regeling verlengd tot 1 oktober 2021.

Wanneer een medewerker een gewijzigd reispatroon heeft vanwege meer thuiswerken door corona, mag er toch nog steeds de vaste vergoeding worden gegeven zoals deze was vastgesteld vóór 13 maart 2020. De vergoeding kan onbelast blijven, ook al maken werknemers de reiskosten niet meer volledig doordat zij thuiswerken. Deze verlenging geldt tot 1 oktober 2021 onder de voorwaarde dat deze was afgesproken voor 13 maart 2020.

Meer informatie over de actuele reiskostenregeling? Neem contact op met Saldad >

Kantoor Saldad