De deadline voor de aangifte inkomstenbelasting 2022 komt steeds dichterbij. Werknemers hebben hiervoor hun jaaropgave nodig, Deze kunnen zij kunnen vinden in werknemerloket.

Wanneer vind je soms twéé jaaropgaven in werknemerloket?

Op het moment dat een medewerker betaald ouderschapsverlof of aanvullend geboorteverlof heeft genoten, dan zullen er voor deze werknemer meerdere jaaropgaven beschikbaar zijn in werknemerloket. Dit geldt ook wanneer een werknemer uit dienst is gegaan en daarbij een transitievergoeding heeft ontvangen. In dat geval zullen er voor deze werknemer ook twee jaaropgaven beschikbaar zijn in werknemerloket. De bedragen van deze jaaropgaven zullen door de Belastingdienst worden overgenomen in de vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting. Het is raadzaam je werknemers op de hoogte te stellen van (eventuele) dubbele jaaropgaven.

Toegang werknemerloket na uitdiensttreding

Wanneer medewerkers uit dienst treden zal hun toegang tot het werknemerloket open blijven staan tot en met mei van het opvolgende kalenderjaar waarin zij uit dienst zijn getreden. Tot en met die periode heeft de werknemer de mogelijkheid om loonstroken en jaaropgaven te downloaden en te bewaren voor de eigen administratie.

Vragen over de jaaropgave?

Krijg je van medewerkers veel vragen over de jaaropgave? Saldad heeft een handige infographic voor jou. Daarmee kun je de jaaropgave eenvoudig uitleggen aan je werknemers. Wil je hier meer over weten? Neem gerust contact op met Saldad.

Belastingdienst Saldad