Vergoedingen en verstrekkingen die je belastingvrij aan je personeel wilt uitkeren kan je onderbrengen in de vrije ruimte van de WKR. Het kan zijn dat je nog niet alle vrije ruimte hebt benut die voor jouw organisatie beschikbaar is. 

In Loket.nl is hiervoor een handige tool beschikbaar zodat je op elk gewenst moment kan zien hoeveel de vrije ruimte bedraagt. Voor het jaar 2022 bedraagt de vrije ruimte 1,7% van de fiscale loonsom tot € 400.000,-. Over het restant van de loonsom is de vrije ruimte 1,18%. Wanneer het bedrag dat je besteed aan onbelaste vergoedingen boven de grens uitkomt van de vrije ruimte, dan betaal je over dat deel 80% belasting.

Ben je in het jaar 2022 boven de vrije ruimte uitgekomen dan vernemen wij dit graag. Uiterlijk in de loonaangifte van februari 2023 (periode 2) kan het bedrag aan eindheffing worden meegenomen in de loonaangifte.

Vanaf het jaar 2023 is de verruiming van de vrije ruimte weer aan de orde. Vanaf dan bedraagt de vrije ruimte over de eerste € 400.000,- weer 3%. Over het restant van de loonsom blijft de vrije ruimte ongewijzigd op 1,18%.

Wil je hier meer over weten? Neem gerust contact op met Saldad.

Saldad_loonadministratie_salarisadministratie_loon_geld_medewerkers_fiunancieel