Vanaf 1 januari 2021 is een tijdelijke afdrachtvermindering ingevoerd. Dit is de afdrachtvermindering Baangerelateerde Inversteringskorting (BIK). De BIK is een afdrachtvermindering voor investeringen in ‘nieuwe’ bedrijfsmiddelen.

Indien je voldoet aan de volgende voorwaarden kun je gebruikmaken van de BIK:

  • je bent inhoudingsplichtig voor de loonheffing en komt in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
  • De investeringsbeslissing is op of na 1 oktober 2020 genomen
  • De laatste betaling voor de investering is gedaan in 2021 of 2022
  • Nadat het bedrijfsmiddel volledig is betaald dient het binnen 6 maanden in gebruik te zijn genomen
  • Voor elke BIK-aanvraag geldt een ondergrens van € 1.500 per bedrijfsmiddel en € 20.000 per aanvraag

De aanvraag van de BIK loopt via het RVO. Deze aanvraag kan vanaf 1 september 2021 worden ingediend bij het RVO. RVO berekent het bedrag van de afdrachtvermindering. Voor 2021 bedraagt de afdrachtvermindering 3,9% voor investeringen tot en met € 5.000.000 en 1,8% voor het meerdere.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan eens contact op met Saldad.

Belastingdienst Saldad