Voor een DGA (directeur grootaandeelhouder) is de WKR een interessante manier om een onbelaste vergoeding te verstrekken. Wij kunnen de maximaal vrijgestelde ruimte van de werkkostenregeling maandelijks berekenen op het loon en als onbelaste vergoeding verwerken.

Voor het jaar 2020 is deze regeling extra gunstig doordat de vrije ruimte omhoog is gegaan naar 3% van het fiscale loon. Bij een gebruikelijk loon van € 46.000,- bruto per jaar betekent dit dat je dit jaar € 1.380,- mag ontvangen zonder belastingheffing.

Indien je hiervan nog gebruikt wilt maken (of in de toekomst) dan horen wij dit graag.
Stuur je bericht hierover naar Saldad >

Kantoor Saldad