Er verandert vanaf het jaar 2022 iets aan de WW-premie op grond van de WAB (Wet arbeidsmarkt in balans).

In verband met de coronacrisis geldt er voor het jaar 2021 (net zoals in 2020) geen herziening van de WW-premie bij overwerk. In de WAB is geregeld dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie alsnog moeten afdragen wanneer vaste medewerkers in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt.

Vanaf het jaar 2022 zal deze maatregel weer van kracht zijn en is er bij meer dan 30% overwerk alsnog de hoge WW-premie verschuldigd.

Wil je hier meer over weten? Neem gerust contact op met Saldad.

Saldad_loonadministratie_salarisadministratie_loon_geld_medewerkers_fiunancieel