Wanneer in een kalenderjaar meer dan 30% aan extra uren is verloond dan in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd moet je de lage WW-premie herzien.

In de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is geregeld dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie alsnog moeten afdragen wanneer vaste medewerkers in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt.

Medewerkers die een contract hebben met vaste uren van gemiddeld minimaal 35 uur per week vallen niet onder deze maatregel; de herzieningssituatie is voor deze medewerkers niet van toepassing.

De lage premie is van toepassing als aan 3 voorwaarden wordt voldaan:
• er is sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd; en
• de arbeidsovereenkomst is schriftelijk; en
• er is geen sprake van een oproepovereenkomst.

Op het moment dat medewerkers met een contract van minder dan 35 uur per week dus vaak extra uren werken is het verstandig dit gedurende het jaar te toetsen. Komt het percentage van extra gewerkte uren ten opzichte van de vaste contracturen boven de 30% uit dan valt de medewerker niet meer in de lage AWf premie maar ben je voor deze medewerker met terugwerkende kracht de hoge premie verschuldigd. Het verschil in percentage bedraagt 5%. De lage premie is voor 2022 2,7% en de hoge premie 7,7%.

Wil je hier meer over weten? Neem gerust contact op met Saldad.

Saldad_loonadministratie_salarisadministratie_loon_geld_medewerkers_fiunancieel