Voor de meeste werknemers wordt in de maand mei de vakantiebijslag uitbetaald. Deze uitbetaling valt onder de categorie ‘bijzondere beloningen’. Bijzondere beloningen zijn eenmalige beloningen die los staan van een loontijdvak en waarvoor het bijzonder tarief geldt. Andere vormen van beloningen die worden belast tegen bijzonder tarief zijn onder andere: bonussen, overwerkloon en de uitbetaling van niet opgenomen vakantiedagen. Maar hoe zit het nu precies met dit bijzonder tarief?

Loonheffing

Als werkgever draag je voor je medewerkers belasting af via de loonaangifte die is ingehouden op het brutoloon van de medewerkers. Deze belasting noemen we de loonheffing. De loonheffing geldt voor iedereen. Naast de belasting die bij je medewerker wordt ingehouden op het reguliere salaris, kan er ook sprake zijn van loonheffing bijzonder tarief. Deze loonheffing bijzonder tarief wordt berekend over de uitbetaling van vakantiebijslag op de loonstrook.

Belasting over bijzondere beloningen

Op de loonstrook kan je medewerker vaak heel duidelijk zien wat er aan belasting wordt betaalt over bijzondere beloningen zoals vakantiebijslag. Veel medewerkers zijn verbaasd over de hoogte van dit bedrag en vragen zich af of dit wel juist is. De reden waarom je medewerker netto minder overhoudt aan een eenmalige uitkering, is de loonheffingskorting. De loonheffingskorting wordt namelijk alleen maar berekend over het reguliere salaris en niet over bijzondere beloningen. Doordat je medewerker over de vakantiebijslag dus geen loonheffingskorting ontvangt, wordt er meer belasting over de bijzondere beloningen betaald en blijft er onderaan de streep minder nettoloon over.

Belastingtarief

De belasting die wordt ingehouden op de loonstrook, vind je in de tabel voor bijzondere beloningen van de Belastingdienst. Het belastingtarief wordt gebaseerd op het jaarloon van het voorafgaande kalenderjaar. Het is raadzaam om bij grote wijzigingen in het dienstverband – en dus in het jaarloon – te kijken of het bijzonder tarief juist is. Op het moment dat je medewerker in het nieuwe kalenderjaar een salarisverhoging heeft gehad of meer uren is gaan werken, kan het zijn dat het jaarloon is toegenomen ten opzichte van het jaarloon waar de Belastingdienst de tarieven op heeft gebaseerd. De werknemer kan dan de werkgever verzoeken om het jaarloon bijzonder tarief aan te passen waardoor er meer belasting wordt ingehouden over de bijzondere beloningen. Hierdoor kan een eventuele naheffingsaanslag in de aangifte inkomstenbelasting van de medewerker worden voorkomen.

Twijfel je over het juiste tarief?

Op het moment dat je het vermoeden hebt dat je medewerker te weinig belasting betaalt over bijzondere beloningen is het altijd verstandig om dit door Saldad te laten nakijken. In het geval dat er te weinig belasting wordt afgedragen, kun je toestemming aan je medewerker vragen om het tarief te laten aanpassen. Wil je hier meer over weten? Neem gerust contact op met Saldad.

Saldad_loonadministratie_salarisadministratie_loon_geld_medewerkers_fiunancieel