Saldad is sinds kort een samenwerking aangegaan met Peijnenburg Verzuimbegeleiding. Dit is een gecertificeerde arbodienst die alle diensten in huis heeft. Saldad en Peijnenburg Verzuimbegeleiding hebben onderling heel korte communicatielijnen. We zitten namelijk in hetzelfde pand gevestigd. Hoe mooi is dat, alles onder één dak! Lees de introductie van Seline van der Reest van Peijnenburg Verzuimbegeleiding.

Gecertificeerde arbodienst

Peijnenburg Verzuimbegeleiding is een gecertificeerde arbodienst met alle diensten in huis, zoals verzuimbegeleiding vanaf dag één. Maar ook preventief bieden wij ondersteuning. Eén contactpersoon, een betrokken bedrijfsarts en proces- & casemanager, waar je terecht kunt met al je vragen rondom personeel en arbowetgeving. Bij een melding nemen wij direct contact op met jou en de afwezige werknemer en stellen wij vast welke procesgang gevolgd moet gaan worden. Er wordt gehandeld in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden. Wij willen graag met u in gesprek over hoe het proces rondom arbeidsongeschiktheid nu verloopt, waar je tevreden over bent en wat je liever anders ziet. Schroom niet om contact op te nemen.

Verzuimtrainingen

Peijnenburg Verzuimbegeleiding verzorgt ook verzuimtrainingen, waar jij, de HR-medewerker of leidinggevende(n) van afdelingen aan kunnen deelnemen. Hierin komen bijvoorbeeld de volgende onderwerpen aan bod:

  • Hoe ga ik om met mijn deels arbeidsongeschikte werknemers?
  • Welke financiële consequenties heeft dit en waar moet ik opletten?
  • Wat wordt er van een werkgever verwacht vanuit de Wet Verbetering Poortwachter en hoe ziet de Wet WIA er uit?

RI&E en PAGO

Daarnaast biedt Peijnenburg Verzuimbegeleiding jouw organisatie informatie over het uitvoeren van de RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) en Pago (periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek). Wist je trouwens dat een RI&E en Pago verplicht is? Evenals een contract met een arbodienst? Wij ondersteunen je hier met plezier bij!

Meer informatie over Peijnenburg Verzuimbegeleiding: www.peijnenburgverzuimbegeleiding.nl.

Peijnenburg Verzuimbegeleiding arbo Drunen Saldad