Vanaf 1 juli 2023 zal de termijn van loondoorbetaling bij ziekte van een AOW gerechtigde medewerker worden verkort naar zes weken.

Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

In de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd is geregeld dat een werkgever de loondoorbetaling bij ziekte van een AOW gerechtigde nog maar zes weken hoeft door te betalen. Eerder waren dit 13 weken loondoorbetaling.

Ziekte vóór 1 juli?

Is de AOW gerechtigde werknemer al ziek vóór 1 juli 2023 dan blijft de termijn van loondoorbetaling staan op 13 weken. Voor ziektegevallen die zijn ingegaan op óf na 1 juli 2023 gaat de termijn van 6 weken gelden.

De re-integratieplichten, het opzegverbod tijdens ziekte én het recht op een Ziektewetuitkering blijven naast de loondoorbetalingsplicht ook gelden voor de termijn van 13 weken indien de ziekte is aangevangen vóór 1 juli.

Wil je hier meer over weten? Neem gerust contact op met Saldad.

Saldad_loonadministratie_salarisadministratie_loon_geld_medewerkers_fiunancieel