Vanaf vorige week is de Belastingdienst begonnen met het versturen van de Whk-beschikking voor het jaar 2024. Valt er een blauwe envelop op de mat met de Beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas? Stuur deze dan zo snel mogelijk na ontvangst door naar Saldad. Wij zorgen er dan voor dat er voor het jaar 2024 met de juiste premies wordt gerekend.

Via de Whk (officiële naam: Werkhervattingskas) draag je als werkgever bij aan WGA-uitkeringen en ZW-uitkeringen. Met de premiecomponent WGA worden de WGA-lasten van alle werknemers betaald. De premiecomponent ZW is het gevolg van het doorbelasten van ZW-lasten voor flexwerkers.

Elke bij UWV verzekerde werkgever wordt ingedeeld in één van de drie grootteklassen. Welke dat zijn, zie je hieronder. De indeling is bepalend voor de wijze waarop de gedifferentieerde premie wordt berekend:

  • Kleine werkgevers
  • Middelgrote werkgevers
  • Grote werkgevers

Wanneer je een kleine werkgever bent, wordt het percentage WGA en ZW per sector vastgesteld. Bij grote werkgevers is de premie individueel vastgesteld en gebaseerd op het arbeidsongeschiktheidsrisico in de onderneming. Bij een middelgrote werkgever is de premie een gewogen gemiddelde van de individueel vastgestelde premie en de sectorale premie. Op de mededeling/beschikking voor de gedifferentieerde premie Whk zal de Belastingdienst aangeven of een werkgever klein of (middel)groot is.

Belastingdienst Saldad