De vakantieperiode is alweer bijna aangebroken. Het voorjaar is bovendien de periode met veel feestdagen. Veel medewerkers plakken achter een feestdag graag een vakantiedag aan om langer vrij te zijn. Heb jij nog het overzicht? In Loket.nl zit een handige verlofregistratie waarin je direct kunt zien of de verlofaanvraag past binnen de planning van je bedrijf.

Tips en regels over verlofdagen:

1 Verlofdagen zijn niet eeuwig geldig

Iedere medewerker krijg jaarlijks wettelijke vakantie-uren en zou de ruimte moeten hebben om deze op te nemen. De wettelijke vakantiedagen komen overeen met vier maal de arbeidsduur per week. Niet-opgenomen wettelijke vakantie-uren vervallen een half jaar na het kalenderjaar waarin een medewerker ze heeft opgebouwd. Naast wettelijke vakantiedagen krijgen werknemers in veel organisaties extra vakantiedagen. Dit zijn de zogeheten bovenwettelijke vakantiedagen. Bovenwettelijke vakantiedagen verjaren vijf jaar na het einde van het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd.

2 Laat verlofaanvragen schriftelijk of digitaal binnenkomen

Een aanvraag voor vakantie-uren moet schriftelijk of digitaal ingediend worden door een medewerker. Vervolgens is het aan de werkgever om de aanvraag te accepteren of te weigeren. In Loket.nl kunnen vakantie-aanvragen bijvoorbeeld handig digitaal ingediend worden door de medewerker zelf. En met behulp van een overzichtelijke verlofkalender zie je direct of er voldoende bezetting is en of de vakantieaanvraag past in de planning.

3 Zorg voor overzicht in de vakantie-uren van je medewerkers

Het kan voorkomen dat medewerkers veel vakantie-uren hebben opgespaard. Misschien in verband met beperkte mogelijkheden voor opname, of omdat ze simpelweg niet zoveel verlof opnemen. Zorg ervoor dat je een goed inzicht hebt in de (openstaande) vakantie-uren van medewerkers, zodat je daar tijdig op kunt sturen. Het is niet mogelijk om een maximum te stellen aan het aantal vakantiedagen die mogen worden meegenomen naar het volgende kalenderjaar. Je bent als werkgever namelijk gebonden aan de wettelijke vervaltermijnen. In het voordeel van de vervaltermijnen afwijken mag wel, indien dit schriftelijk is overeengekomen met de medewerker.

4 Vakantie-uren uitbetalen

Wettelijke vakantie-uren van een medewerker mogen enkel worden uitbetaald wanneer de medewerker uit dienst gaat. Tijdens het dienstverband is het niet mogelijk om wettelijke vakantiedagen uit te betalen. Wanneer in de CAO, het arbeidsvoorwaardenreglement of de arbeidsovereenkomst is opgenomen dat bovenwettelijke vakantiedagen mogen worden uitbetaald, dan kunnen deze dagen tijdens het dienstverband worden uitbetaald.

Meer weten over verlof?

Heb jij voldoende inzicht in het verlof van medewerkers? En ben je op de hoogte van alle regels rondom verlof? Heb je hierover nog vragen, neem dan contact op met Saldad.

Webinar Inzicht in verlof