Heb je in het jaar 2020 de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) overschreden? Dan dient de verschuldigde eindheffing uiterlijk in de loonaangifte van het tweede tijdvak te worden opgenomen.

Indien de totale vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen boven de vrije ruimte uitkomen dan dient over dat bedrag 80% eindheffing te worden betaald. Wij horen graag uiterlijk 25 maart indien de vrije ruimte is overschreden en met welk bedrag zodat wij dit kunnen verwerken in de loonaangifte.

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact op met Saldad.

Kantoor Saldad