Op dit moment krijgen medewerkers die ouderschapsverlof opnemen dit (meestal) niet doorbetaald. Vanaf 2 augustus 2022 komt hier verandering in.

Een werknemer kan gedurende 9 weken betaald ouderschapsverlof opnemen wanneer het verlof wordt opgenomen binnen 12 maanden na de geboorte van het kind. Het bedrag is gemaximeerd op 50% van het maximumdagloon en wordt betaald door het UWV.

Het zou kunnen dat het uitkeringspercentage nog vóór het ingaan van de nieuwe wet wordt verhoogd naar 70% indien het kabinet dit wil en hiervoor budget weet vrij te maken.

Wil je hier meer over weten? Neem gerust contact op met Saldad.

Saldad_loonadministratie_salarisadministratie_loon_geld_medewerkers_fiunancieel