Vanaf 2 augustus 2022 kunnen werknemers tijdens het opnemen van ouderschapsverlof een uitkering van UWV ontvangen. Het bedrag is gemaximeerd op 70% van het maximumdagloon en wordt betaald door het UWV.

Deze uitkering dient door de werkgever bij het UWV te worden aangevraagd. Het recht op doorbetaling vanuit het UWV is van toepassing op 9 van de 26 weken ouderschapsverlof en dient te worden opgenomen binnen het eerste levensjaar van het kind.

Wil je meer weten over het betaald ouderschapsverlof, de aanvraag door Saldad laten verzorgen óf wil je je werknemers op de juiste manier informeren over het opnemen van betaald ouderschapsverlof? neem dan contact op met Saldad.

Saldad_loonadministratie_salarisadministratie_loon_geld_medewerkers_fiunancieel