Sinds de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) zijn werkgevers verplicht om de oproepmedewerkers die zij in dienst hebben, jaarlijks een aanbod te doen voor vaste contracturen. Voor medewerkers met een flexibel contract moet er hierdoor meer kans op zekerheid ontstaan. Wat betekent deze wet voor werkgevers?

Per 1 januari 2020 ben je verplicht om elke twaalf maanden een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang aan oproepkrachten met een nulurencontract of een min-maxcontract. Deze arbeidsomvang moet gelijk zijn aan het gemiddelde aantal uren dat de oproepkracht in de twaalf maanden daarvoor heeft gewerkt. Het is aan de werknemer om dit aanbod te accepteren of niet te accepteren en als oproepkracht te blijven werken. Een werknemer hoeft een aanbod van de werkgever voor een vaste arbeidsomvang niet te aanvaarden. Als de werknemer de flexibiliteit van een oproepcontract wil behouden dan kan dat. Indien de werknemer het aanbod weigert dan zal de werkgever na twaalf maanden wederom een aanbod moeten doen voor een vaste arbeidsomvang.

Het is verstandig het aanbod schriftelijk vast te leggen en de werknemer ook een schriftelijke reactie te laten geven. Op het moment dat de werknemer kiest voor een vaste urenomvang dan kan een nieuwe contract worden aangegaan voor deze vaste uren.

Meer weten over dit onderwerp of wil je dat Saldad je helpt met de aanbiedingsbrief of het contract? Neem gerust contact op met Saldad >

Kantoor Saldad