Voor 2021 bedraagt het gebruikelijk loon van een DGA minimaal € 47.000,-. Onder voorwaarden mag worden afgeweken van het gebruikelijk loon.

Er geldt een tegenbewijsregeling op deze hoofdregel dat het loon van een DGA het hoogste van de volgende bedragen betreft, namelijk:

  • 75% van het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking
  • het hoogste loon van de overige werknemers van de bv of daarmee verbonden vennootschappen (lichamen)

Wil je het loon lager vaststellen dan € 47.000,-? Dan dient aannemelijk gemaakt te worden dat het loon uit de vergelijkbare dienstbetrekking lager is. Het is verstandig om hiervoor een verzoek in te dienen bij de inspecteur van de Belastingdienst.

Heb je vragen over het gebruikelijk loon voor DGA’s? Neem gerust contact op met Saldad.